Je wilt toch eerst zien wat je koopt?
Laat gratis je website bouwen en neem dan pas een besluit!

 Wil jij hier ook vanaf?

De 6 meest gehoorde redenen waarom je een nieuwe website zou willen!

Uitstraling

Je website is jaren geleden gebouwd en kan inmiddels wel een flinke update gebruiken. Je huidige website past totaal niet meer bij de huidige  uitstraling van je bedrijf.

1

Fotomateriaal

De foto’s op je site zijn oud en zelf nieuwe foto’s laten maken is een dure grap. Er zijn ook veel toepasselijke foto’s rechtenvrij verkrijgbaar, maar hoe kom je daar aan?

2

Vindbaarheid

Je bent vrijwel niet te vinden! Google houdt er een strikt beleid op na. Is je website niet mobiel vriendelijk gebouwd, dan sluit je bij de zoekresultaten achteraan in de rij.

3

Onderhoud

Je kunt niet inloggen op je website en hebt geen enkele mogelijkheid om zelf berichten te plaatsen of teksten en foto’s te wijzigen. Je wilt kunnen inloggen op een website die je eenvoudig zelf kunt onderhouden.

4

Social media

Je website maakt geen gebruik van de huidige social media opties. Je wilt een koppeling met Facebook en Twitter om zo veel mogelijk klanten te kunnen bereiken en naar je site te lokken.

5

Eenvoud

Je wilt eenvoud en een overzichtelijk admin gedeelte. Eenvoudig in- of uitslepen van blokken en geen moeilijke programmeer toestanden, Gewoon zelf aanpassen wat je ziet.

6

Met Divi van Elegant Themes kun je heel veel zelf!

Divi is een WordPress thema dat zo flexibel is dat er voor iedere branche een unieke website mee te bouwen is. Als je thuis bent in WordPress en er de tijd voor hebt kun je ook alles zelf doen. Er zijn in dat geval echter wel wat koppen koffie nodig om alles uit te zoeken. Ieder zijn vak!

Laat daarom eerst helemaal gratis je website ontwerpen en besluit dan of je verder wilt. je wilt  toch eerst zien wat je koopt? Na oplevering is aanpassen en berichten plaatsen echt appeltje-eitje! Kun jij intussen verder met je eigen vakgebied!

%

Tevreden gebruikers

%

Eenvoud

%

Betere vindbaarheid

Koppen koffie

Portfolio

Diverse voorbeelden van sites die met de DIVI builder zijn ontworpen en daarna al dan niet zelf verder worden onderhouden. 

Hoe werkt het?

Vul je gegevens in bij contact en er wordt zonder enige verplichting een nieuwe layout voor je ontworpen die aansluit bij jouw bedrijfsvoering.

Vrijwel ieder bedrijf heeft al een site of een facebookpagina. Er is dus meestal meer dan genoeg over je te vinden. Bij onvoldoende of slechte foto’s wordt gebruik gemaakt van rechtenvrij fotomateriaal. Je hoeft dus zelf nergens over na te denken.

Pas als het voorbeeld je bevalt en je 100% tevreden bent, nemen we de vervolgstappen om je site echt live te gaan zetten. Pas dan ontvang je de factuur van veelal niet meer dan €300,00 (incl. API code om de DIVI builder ter waarde van $ 249,00 levenslang te kunnen updaten!)

Je wilt toch zeker eerst zien wat je koopt! 

Veel voor weinig!

Wat kun je o.a. verwachten:

  • Als je nog geen eigen domeinnaam hebt vastgelegd wordt deze gratis voor je geregistreerd. Ook de hostingkosten zijn het 1ste jaar gratis!
  • Installatie van  WordPress om zelf in te kunnen loggen
  • Een volledig geïnstalleerd en op maat gemaakte website
  • Een DIVI builder registratiecode om levenslang te kunnen updaten
  • Social-mediakoppelingen naar je facebook, twitter of anders
  • De inmiddels verplichte privacy & cookie verklaring
  • Zoekmachine optimalisatie door middel van Yoast SEO
  • Wordfence sitebeveiliging
  • Adviezen en tips om je site dynamisch te houden

En verder is alles bespreekbaar!

 

Laten we iets nieuws beginnen!

Ben je nieuwsgierig hoe je site er uit zou kunnen zien in een Elegant Themes DIVI layout? Vul dan onderstaande gegevens in en er wordt helemaal gratis een voorbeeld voor  je gemaakt. Zonder enige verplichting! 

TimboDesign neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Als je wilt weten hoe, klik dan op de privacyverklaring .

Ontworpen door TimboDesign | Ondersteund door WordPress |  Privacyverklaring   |  Disclaimer |   Voorwaarden

Timbodesign is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.timbodesign.nl
info@timbodesign.nl

Functionaris Gegevensbescherming
MJ Timmers is de Functionaris Gegevensbescherming van Timbodesign Hij is te bereiken via info@timbodesign.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
TimboDesign verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. TimboDesign slaat naam, adres, telefoonnummer, KvK nummer en Email adres op van onze klanten. Deze gegevens worden op de harde schijf opgeslagen, met niemand gedeeld en blijven in ons bezit zolang wettelijk is toegestaan en nodig is voor de belasting.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@timbodesign.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel
TimboDesign verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
Timbodesign neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Timbodesign) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Timbodesign bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren daarbij de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen

Delen van persoonsgegevens met derden
Timbodesign verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Timbodesign gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Timbodesign en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@timbodesign.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Timbodesign wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Timbodesign neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@timbodesign.nl

In deze disclaimer wordt verstaan onder: de eigenaar: de eigenaar van de website; gebruik(en): alle denkbare handelingen; u: de gebruiker (bezoeker) van de website; de content: alle in de website aanwezige inhoud; Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

TimboDesign behoud alle rechten voor

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van TimboDesign. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door TimboDesign, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door betaling van de geleverde dienst door TimboDesign verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 april 2018.

1. Definities Website:
een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases. Template Website: een website met als basisontwerp een bestaand ontwerp van TimboDesign. Website op Maat: website met een nieuw, door TimboDesign te ontwerpen basisontwerp en verdere voorzieningen zoals beschreven op de website van TimboDesign. Onderhoud van een website: het door TimboDesign inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst, afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de opdrachtgever. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie TimboDesign een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

2. Toepasselijkheid
Door betaling van de geleverde dienst door TimboDesign verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van TimboDesign en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en TimboDesign opgenomen wordt.

3. Aanbieding en acceptatie
Alle offertes en prijsopgave door TimboDesign zijn geheel vrijblijvend. Offertes en prijsopgave door TimboDesign blijven 14 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door TimboDesign. Facturering geschiedt op basis van deze offerte. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en TimboDesign zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Een samengestelde prijsopgave verplicht TimboDesign niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Uitvoering van de overeenkomst
TimboDesign zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft TimboDesign het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan TimboDesign aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan TimboDesign worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan TimboDesign zijn verstrekt, heeft TimboDesign het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. TimboDesign is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat TimboDesign is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan TimboDesign de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Indien door TimboDesign of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Opdrachtgever vrijwaart TimboDesign voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5. Duur en beëindiging
Het ontwerpen van een nieuwe website door TimboDesign voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de website. Indien een onderhoudsovereenkomst is overeengekomen met betrekking tot een bestaande website tussen TimboDesign en de opdrachtgever kent deze een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. TimboDesign heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met TimboDesign gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden. TimboDesign heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding. TimboDesign heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever intolerante, haat zaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met intolerante, haat zaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische inhoud, op de website plaatst of wil plaatsen. TimboDesign heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever zelfstandig of door derden onderhoud heeft verricht of laten verrichten, waarbij gebruikt is gemaakt van software die niet compatibel is met de door TimboDesign gebruikte software of systeemonderdelen.

6. Levering en levertijd
TimboDesign gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen produkten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee. Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt TimboDesign eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan- en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan TimboDesign. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat TimboDesign ervan uit dat opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp tenzij anders is overeengekomen. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat TimboDesign over tot het voltooien van de volledige website tenzij anders is overeengekomen. Mocht TimboDesign onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan TimboDesign alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij TimboDesign een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen. Door TimboDesign gemaakte websites worden op een nader te specificeren wijze (ftp, e-mail, usb) aan de opdrachtgever opgeleverd.

7. Overmacht
TimboDesign aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer TimboDesign als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal TimboDesign alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en TimboDesign geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door TimboDesign tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

8. Prijzen
Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat. Wijzigingen in de tarieven worden door TimboDesign minimaal 1 maand van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

9. Betaling
Vanaf dat moment van akkoordverkaring door de opdrachtgever is er een overeenkomst voor het ontwerpen van een website gesloten tussen de opdrachtgever en TimboDesign en is de opdrachtgever betalingsverplicht. De belaling dient plaatst te vinden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur door opdrachtgever op de aangegeven wijze. Bij een onderhoudsovereenkomst voor een website wordt door TimboDesign aan de opdrachtgever een factuur gestuurd zodra er meer dan 1 uur werktijd aan onderhoud kan worden gedeclareerd of wanneer er na het plaatshebben van het eerste onderhoud een half jaar is verstreken. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door TimboDesign het verschuldigde bedrag te voldoen. In genoemde gevallen behoudt TimboDesign zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Indien de betalingstermijn is overschreden, wordt door TimboDesign een aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w. netto € 10,00 wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Indien de betalingstermijn met 14 dagen is overschreden, wordt door TimboDesign een tweede aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w. netto € 10.00, wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen 28 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 7 dagen na facturering TimboDesign hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 7 dagen na verzending voldaan moet worden. Indien TimboDesign abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal TimboDesign het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde ontwerpen, website en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens TimboDesign heeft voldaan.

10. Copyright
Al het door TimboDesign vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van TimboDesign niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door TimboDesign gemaakte websites is slechts toegestaan wanneer de door TimboDesign vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij TimboDesign een contract is aangegaan. Het eigendom van door TimboDesign verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij TimboDesign, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan TimboDesign hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is TimboDesign gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen. TimboDesign behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11. Aansprakelijkheid
Voorzover TimboDesign bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop TimboDesign weinig of geen invloed kan uitoefenen kan TimboDesign op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met TimboDesign of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met TimboDesign. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is TimboDesign slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van TimboDesign voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. TimboDesign kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. TimboDesign is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverde materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden. De opdrachtgever dient TimboDesign terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door TimboDesign geleden schade. TimboDesign is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website in een kennelijke poging om deze te onderhouden. Hierbij is het niet van belang of de schade ontstaan is door onoordeelkundig handelen van betrokkenen dan wel veroorzaakt wordt door tekortkomingen aan software die door TimboDesign voor onderhoudswerkzaamheden is geadviseerd, dan wel veroorzaakt wordt door het gebruik van andere software dan welke door TimboDesign is geadviseerd. TimboDesign is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld t.b.v. hosting.

12. Overdracht van rechten en verplichtingen
TimboDesign noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

13. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden
TimboDesign behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

14. Webwinkels en Content Managing System (CMS)
TimboDesign maakt gebruik van bepaalde opensource systemen op het internet, als basis voor een website of een webwinkel, te weten: WordPress, Woocommerce, DIVI Elegant themes, diverse Wordpress plugins e.d. TimboDesign is niet verantwoordelijk voor wijzigingen, aanpassing of updates gemaakt door bovengenoemde bedrijven, met als gevolg dat gegevens, data en opmaak van de website c/q webwinkel verloren gaan. Ook andere gevaren voortkomend uit onjuist onderhoud door bovengenoemde bedrijven, zoals hacken van websites c/q webwinkels kunnen niet worden verhaald op TimboDesign. Content Managing Systeem (CMS) houdt in dat de eigenaar van de website de tekst en de afbeeldingen binnen het content kan aanpassen of wijzigen. Ook bestaat de mogelijkheid om extra pagina’s aan te maken. Echter het is niet mogelijk om zelf de lay-out van de website, zoals headers, menubalken, achtergrondkleuren en toegevoegde modules aan te passen. Dit gebeurt namelijk buiten de website op speciale stylesheets (CSS).

15. Overig
TimboDesign zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan TimboDesign. Wanneer TimboDesign bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhosting provider stelt. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. TimboDesign zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen. TimboDesign is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. TimboDesign behoudt zicht het recht voor een discrete verwijzing naar de website van TimboDesign te plaatsen op de openingspagina van de opgeleverde website. Indien de opdrachtgever dit niet wenst kan hij deze verwijzing afkopen voor een bedrag van netto € 150.

16. Geschillenregeling en toepasselijk recht
Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen TimboDesign en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Rotterdam aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van door TimboDesign met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van TimboDesign beslissend. Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website TimboDesign. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.